Luomukirjanpito

Koko luomuvalvonta perustuu toiminnan tarkkaan dokumentointiin ja tämän dokumentaation vuosittaiseen tarkastamiseen. Kirjanpidolla toimija varmentuu ja osoittaa tuotteiden jäljitettävyyden kaikissa luomutoiminnan tuotanto-, valmistus-  ja jakeluvaiheissa.

Kirjanpitoon kirjataan muun muassa toimijan tekemä valvonta, kuten vastaanottotarkastukset, ja kaikki ne materiaalivirrat jotka yrityksellä on.

Luomuvalvonnassa kirjanpidolla tarkoitetaan tuotevirtojen kirjaamista, ei rahallista kirjanpitoa, jota tehdään verottajaa varten. Yksinkertaisimmillaan kirjanpito on ostettujen tai tuotettujen raaka-aineiden määrä suhteutettuna tuotettujen tuotteiden määrään vähennettynä hävikkiin menneillä tuotteilla.

Kirjanpidon tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan, että yritys on hankkinut kaikilta raaka-ainetoimittajiltaan todisteen heidän kuulumisesta luomuvalvontaan. Toimija voi varmentua tavarantoimittajan kuulumisesta luomuvalvontaan pyytämällä tältä kopion voimassaolevasta asiakirjaselvityksestä.

Mitä selkeämmän ja helposti tarkastettavan kirjanpidosta tekee, sitä joustavammin sen tarkastus sujuu vuotuisella tarkastuksella.

Tase

Taselaskelma on kirjallinen yhteenveto varastoon tulleista ja siellä olevista raaka-aineista, tuotannossa valmistuneista, varastossa olevista valmiista tuotteista sekä myydyistä luomutuotteista.

Erillinen tase täytyy tehdä 1- 4 kertaa vuodessa vain jos kirjanpito ei ole reaaliaikainen tai muutoin ei kirjanpidosta saada taseita vähintään kuukausittain.

Toimiiko jäljitettävyys?

Kirjanpidon, siihen liittyvien asiakirjojen ja käytössä olevan tuotemerkintäjärjestelmän avulla jokainen tuote tulee olla jäljitettävissä yrityksen kaikissa luomutoimintaan liittyvissä tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa. 

Testaa yrityksesi luomutuotteiden jäljitettävyys. Onko luomutuotteiden valmistusta koskeva luomukirjanpito, siihen liittyvät  asiakirjat ja merkintäjärjestelmät sellaisia, että esimerkiksi valmistusyksiköstä lähetetyt tuotteet voidaan tarvittaessa aukottomasti jäljittää käytettyjen raaka-aineiden saapumiseen? Tai toisin päin.

Mihin jäljitettävyyttä tarvitaan?

Toimivalla jäljitettävyydellä taataan nopea ja kohdennettu

  • tuotantovirheen tai häiriön aiheuttaneen tekijän poistaminen tuotanto-, valmistus- tai jakeluketjusta 
  • tuotteen poistaminen markkinoilta silloin, kun tuote ei täytä luomulainsäädännön vaatimuksia

Toimiva jäljitettävyys on osa toimijan laadukasta luomutoimintaa, jolla varmennetaan kuluttajille ja käyttäjille markkinoitavien tuotteiden luonnonmukaisuus.