Luomufoorum 2011

Luomuvalvonta herätti runsasta keskustelua Eviran järjestämässä luomuforumissa. Foorumiin oli kutsuttu aktiivisia luomualan vaikuttajia keskustelemaan luomuvalvonnasta ja sen kehittämisestä.

Luomufoorumin tavoitteena oli koota luomualan toimijoiden näkemyksiä luomuvalvonnan kehittämiseksi. Evirassa toukokuun lopussa järjestettyyn tilaisuuteen saapui eviralaisten lisäksi yli 20 luomualalla toimivaa henkilöä. Edustettuina olivat niin tuottajat, valmistajat, kauppa kuin neuvontakin. Tilaisuuden veti Jari Paldanius Diskurssi Oy:stä.

Keskustelun pohjana olivat asiakaskyselyn tuloksista esille nousseet asiat. Keskustelun teemoiksi nousivat

  1. valvontajärjestelmä,
  2. valvonnan tilannekohtaisuus, yhdenmukaisuus, laatu ja tehokkuus,
  3. luomutoimijoiden neuvonta ja ohjeistus,
  4. sähköinen tiedonhallinta sekä
  5. tiedottaminen ja yhteistyö.

Tilaisuudessa käyty keskustelu oli erittäin vilkasta. Osallistujilta tuli runsaasti toivomuksia ja kehitysideoita valvonnalle. Saatua aineistoa hyödynnetään valvonnan kehittämisessä. Tilaisuuden muistio, osallistujaluettelo ja tilaisuudesta saatu palaute löytyvät alla olevasta linkistä.