Luomusuunnitelma

Jokaisen toimijan tulee tehdä luomusuunnitelma ennen toiminnan aloittamista ja valvontaan liittymistä. Siinä toimija kuvaa omaa toimintaansa ja sitä miten luomusäädösten noudattaminen aiotaan toteuttaa tuotannon eri vaiheissa.

Luomusuunnitelmassa on oltava mm.

  • tuotantopaikkojen ja toiminnan kuvaus
  • kuvattu toimenpiteet, joilla varmistetaan säännösten noudattaminen 
  • varotoimenpiteet, joilla vähennetään luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden sekaantuminen muiden tuotteiden kanssa.

 

Tarkemmin luomusuunnitelman sisältö on kuvattu tuotantosuuntien ohjeissa (ks. linkit oikealla palstalla).

Luomusuunnitelmaa tulee päivittää ja tehdä siihen tarvittavat muutokset ja korjaukset aina kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi kun uusi tuote tulee valikoimiin, tuotteen koostumus muuttuu tai tuote poistuu valikoimista.

Vuosittaisella tarkastuksella tarkastetaan kuinka hyvin suunnitelma vastaa toimintaa ja kuinka hyvin suunnitelmaa on noudatettu. 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME