Luonnonmukaisen tuotannon vuositarkastukset

Jokaisen valvontajärjestelmään kuuluvan luomutoimijan luona tehdään vuosittain maksullinen tarkastus, jossa varmistetaan luomusäännösten noudattaminen käymällä läpi toimijan ylläpitämä dokumentaatio luomutoiminnastaan. Tarkastuksesta peritään Eviran viranomaispalvelusta annetun hinnaston mukainen maksu.

Kirjanpidon ja siihen liittyvien asiakirjojen avulla luomutuotteet on pystyttävä jäljittämään kaikissa luomutoiminnan tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa.

Valmistautuminen tarkastukseen

Tarkastusta ennen toimijan on hyvä varata tarkastusta varten

  • toiminnan kuvaus ja luomutuotteiden käsittelyä koskeva luomusuunnitelma
  • tiedot luomutuotteista ja hankituista raaka-aineista sekä niiden tavarantoimittajista
  • voimassa olevat todistukset tavarantoimittajien ja alihankintana teetätettävien toimintojen (mm. valmistuttaminen, varastointi) kuulumisesta luomuvalvontaan 
  • kirjanpito vastaanotetuista ja varastossa olevista luomuraaka-aineista/-tuotteista sekä varastossa olevista ja luovutetuista luomutuotteista sekä niistä tuotekohtaiset yhteenvedot eli taseet
  • vastaanotetuista ja luovutetuista luomutuotteista eräkohtaiset tositteet (lähetteet, kuitit, laskut, rahtikirjat tms.), joilla kirjanpito todennetaan oikeaksi
  • kirjanpito vastaanottotarkastusten tuloksista
  • kirjanpito puhdistustoimien tarkastusten tuloksista
  • käytössä olevat vähittäismyyntipakkaukset/etiketit
  • eräkohtaiset gmo- ja säteilytystodistukset