Luomuvalvonnasta eroaminen

Toimija voi erota luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tuotantosuunnan mukaisesti Eviralle tai omalle ELY-keskukselleen. Ilmoituksen voi tehdä joko Eviran lomakkeella tai vapaamuotoisesti laadittuna.

Kirjallinen ilmoitus vapauttaa toimijan vuosittaisesta tuotantotarkastuksesta ja siitä perittävästä maksusta.

Toimijan erotessa valvonnasta oikeus esittää asiakirjaselvitys todisteena valvontaan kuulumisesta päättyy, kun valvontaviranomainen on tehnyt päätöksen toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä.

Valvonnasta poistamisen jälkeen ei varastossa mahdollisesti olevia luomutuotteita voi enää myydä tai markkinoida luomumerkinnöin, vaikka ne olisi valmistettu silloin, kun toimija vielä kuului valvontaan.

Luomusopimus

Alkutuotannon valvontajärjestelmässä on huomioitava, ettei luomusopimuksen loppuminen merkitse eroamista luomuvalvonnasta. Toimija voi kuulua luomuvalvontaan, vaikka hänellä ei olisikaan luomusopimusta.