Valvontaan hakeminen

Luomuvalvontaan hakeminen

Luomuvalvontaan haetaan luomuvalvontalomakkeella 1. Lisäksi täytetään sen luomuvalvontajärjestelmän täydennyslomake, johon halutaan hakeutua. Mikäli toimija kuuluu jo ennestään valvontajärjestelmään jonkin tuotantosuunnan osalta, riittää ainoastaan täydennyslomakkeen täyttäminen.  

Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää myös luomusuunnitelma. Elintarvikkeiden valvontajärjestelmään hakevien tulee liittää hakemuksen lisäksi myös kaupparekisteriote, joka saa olla korkeintaan 3 kuukautta vanha.

Hakemuksen liitteet

  • täydennyslomake 1a-1h sen mukaan mihin valvontajärjestelmään hakee
  • luomusuunnitelma
  • kaupparekisteriote elintarvikevalvontaan hakevilta

Hakemuksen käsittelevä viranomainen  

Maataloustuotannon hakemukset liitteineen toimitetaan paikalliseen ELY-keskukseen. Keruutuotteiden osalta hakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka alueella keruualueet sijaitsevat. Elintarvike-, rehu- ja lisäysaineiston pakkaustoiminnan hakemukset toimitetaan Eviran kirjaamoon.

Alkutarkastus

Hakemuksen ja sen liitteiden läpikäynnin jälkeen toimijan luona tehdään alkutarkastus, jossa arvioidaan toimijan mahdollisuuksia noudattaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia. Alkutarkastuksesta laadittavan tarkastuskertomuksen ja hakemuksen perusteella tehdään päätös toimijan liittämisestä valvontajärjestelmään.

Käsittelyajat

Valvontaan hyväksyminen päätetään jätetyn hakemuksen ja toimijan tiloissa tehdyn alkutarkastuksen perusteella. Luomuelintarvikevalvontaan hakevien toimijoiden on hyvä varautua 1 -3 kk käsittelyaikaan siitä, kun kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu viranomaiselle.  Hakemusten käsittelyssä saattaa aika ajoin olla ruuhkaa. Hakemus valvontaan onkin hyvä jättää hyvissä ajoin ennen luomutoiminnan aloittamista.

Hakemukset, joissa on kaikki tarvittavat tiedot ja liiteasiakirjat käsitellään saapumisjärjestyksessä. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn eikä alkutarkastuksia suoriteta, ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot liiteasiakirjoineen on toimitettu. Toimijalle annetaan määräaika hakemuksen täydentämiselle. Määräaikaa voidaan toimijan pyynnöstä pidentää.  Jos hakemusta ei täydennetä määräaikaan mennessä, ei toimijaa voida hyväksyä luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Maksut

Hakemuksen käsittelystä ja alkuarkastuksesta peritään Eviran viranomaispalvelusta annetun hinnaston mukainen maksu.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA