Valvontaan ilmoittautuminen

Luomuvalvontaan ilmoittautuminen

Luomuvalvontaan ilmoittaudutaan luomuvalvontalomakkeella 1. Lisäksi täytetään sen luomuvalvontajärjestelmän täydennyslomake, johon halutaan ilmoittautua. Mikäli toimija kuuluu jo ennestään valvontajärjestelmään jonkin tuotantosuunnan osalta, riittää ainoastaan täydennyslomakkeen täyttäminen.  

Kaikkiin ilmoituksiin tulee liittää myös luomusuunnitelma. Elintarvikkeiden valvontajärjestelmään ilmoittautuvien tulee liittää ilmoituksen lisäksi myös kaupparekisteriote, joka saa olla korkeintaan 3 kuukautta vanha.

Ilmoituksen liitteet

  • täydennyslomake 1a-1h sen mukaan mihin valvontajärjestelmään ilmoittautuu
  • luomusuunnitelma
  • kaupparekisteriote elintarvikevalvontaan ilmoittautuvilta

Ilmoituksen käsittelevä viranomainen  

Maataloustuotannon ilmoitukset liitteineen toimitetaan paikalliseen ELY-keskukseen. Keruutuotteiden osalta ilmoitus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka alueella keruualueet sijaitsevat. Elintarvike-, rehu- ja lisäysaineiston pakkaustoiminnan ilmoitukset toimitetaan Eviran kirjaamoon.

Alkutarkastus

Ilmoituksen ja sen liitteiden läpikäynnin jälkeen toimijan luona tehdään alkutarkastus, jossa arvioidaan toimijan mahdollisuuksia noudattaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia. Alkutarkastuksesta laadittavan tarkastuskertomuksen ja ilmoituksen perusteella  toimija liitetään valvontajärjestelmään.

Käsittelyajat

Valvontaan liittäminen tehdään jätetyn ilmoituksen ja toimijan tiloissa tehdyn alkutarkastuksen perusteella. Luomuelintarvikevalvontaan ilmoittautuvien toimijoiden on hyvä varautua 1 -3 kk käsittelyaikaan siitä, kun kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu viranomaiselle.  Ilmoitusten käsittelyssä saattaa aika ajoin olla ruuhkaa. Ilmoitus valvontaan onkin hyvä jättää hyvissä ajoin ennen luomutoiminnan aloittamista.

Ilmoitukset, joissa on kaikki tarvittavat tiedot ja liiteasiakirjat käsitellään saapumisjärjestyksessä. Puutteellisia ilmoituksia ei oteta käsittelyyn eikä alkutarkastuksia suoriteta, ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot liiteasiakirjoineen on toimitettu. Toimijalle annetaan määräaika ilmoituksen täydentämiselle. Määräaikaa voidaan toimijan pyynnöstä pidentää.  Jos ilmoitusta ei täydennetä määräaikaan mennessä, ei toimijaa voida liittää luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Maksut

Ilmoituksen käsittelystä ja alkuarkastuksesta peritään Eviran viranomaispalvelusta annetun hinnaston mukainen maksu.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA