MMM: Päätös EU:n luomuasetuksesta sinetöitiin Brysselissä

21.11.2017

Maatalouden erityiskomitea hyväksyi tänään määräenemmistöllä ehdotuksen EU:n uudeksi luomuasetukseksi. Suomi vastusti päätöstä, koska nyt äänestykseen tuodun kompromissiehdotuksen ei katsottu sisältävän Suomen kannalta tyydyttävää ratkaisua koskien esimerkiksi kasvihuonetuotantoa.

Muita Suomelle ongelmallisia kohtia ovat muun muassa vähittäiskaupan velvoittaminen valvontaan pakkaamattomien tuotteiden osalta sekä siementen käyttöä ja tuotantoa koskevat säännöt. Uusi asetus rajoittaisi myös muiden kuin luomueläinten laiduntamista luomutuotannossa olevilla pelloilla.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeeriön tiedotteesta.

Aihealueet: