Ilmatieteen laitos: Uusi Tulanet-yhteenliittymä vahvistaa tutkimuslaitosten yhteistyötä

14.8.2017

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE) yhdistyvät tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetiksi.

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet on yhteistyöelin, joka tuo esiin valtion eri tutkimuslaitosten näkökulmia tiede- ja tutkimuspoliittisissa asioissa. Sen tarkoituksena on edistää poikkitieteellistä tutkimusta ja vahvistaa päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. Lisäksi Tulanetin odotetaan edistävän yhteistyötä myös korkeakoulujen, elinkeinoelämän, valtion hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tulanet-yhteenliittymän muodostavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus (STUK), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL).

Tällä hetkellä Lynet-verkoston puheenjohtajana toimii Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski.

Lue lisää Ilmatieteen laitoksen tiedotteesta.

Aihealueet: