MMM: Maa- ja metsätalousministeriö kehittää maataloustuotannon valvontaa

28.11.2016

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää selvityksen maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä. Työssä tarkastellaan ja vertaillaan vaihtoehtoja valvonnan järjestämisestä ja annetaan ehdotukset valvontaprosesseista ja valvonnan tietovirtojen käsittelystä. Selvitys tukee maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rakenteellista kehitystyötä, johon liittyy erityisesti maakuntauudistus sekä Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston yhdistyminen vuonna 2019.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta

Aihealueet: