MMM: Porojen siirtoja Pohjoismaiden välillä rajoitetaan

1.11.2016

Norjassa todettujen hirvieläinten näivetystautitapausten (CWD-tauti) vuoksi porojen ja muiden hirvieläinten siirtoja Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä rajoitetaan Euroopan komission antamalla suojapäätöksellä. Suojapäätös antaa kuitenkin mahdollisuuden sallia toistaiseksi teurasporojen siirrot maiden välillä.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.

Aihealueet: