THL: Uusi tutkimus selvittää mahdollisuudet lisätä kotimaisen kalan käyttöä ravintona ja rehuna

20.5.2016

Tänä keväänä käynnistynyt EU-kalat III -tutkimus selvittää Suomen läheisten merialueiden ja merkittävien sisävesien kalalajien ympäristömyrkkypitoisuuksia ja mahdollisuuksia lisätä kotimaisen kalan käyttöä sekä ravintona että rehuna. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että pyydetyn kalan ympäristömyrkkyjen pitoisuudet ovat pienentyneet. ”Esimerkiksi Itämeren lohen ja silakan dioksiini- ja PCB-pitoisuudet pienenivät keskimäärin 80 prosenttia vuosien 1978 ja 2009 välillä”, kertoo hankkeen vastuullinen tutkija, johtava asiantuntija Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Nyt käynnistynyt EU-kalat III -tutkimus kertoo ympäristömyrkkyjen (dioksiinit, PCB-yhdisteet, polybromatut palontorjunta-aineet, fluoratut pintakäsittelyaineet ja raskasmetallit) nykyisistä pitoisuuksista Itämeren ja järvialueiden paljon syödyissä, kaupallisesti merkittävissä kalalajeissa.

”Tieto nykyisistä, oletettavasti pienentyneistä ympäristöperäisten haitta-aineiden pitoisuuksista parantaa mahdollisuuksia käyttää kotimaista kalaa ja myös elinkeinon toimintaedellytyksiä”, toteaa hankkeen koordinaattori, ylitarkastaja Marika Jestoi Evirasta.

Hankkeen toteuttavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston kanslia. 

Lue lisää THL:n tiedotteesta

Aihealueet: