Muuntogeeniset tuotteet

Evirassa muuntogeenisten tuotteiden valvontaan kuuluvat muuntogeenisten siementen, rehujen ja elintarvikkeiden sekä gmo-kenttäkokeiden valvonta. Evira toimii myös kansallisena yhteysviranomaisena muuntogeenisten rehujen ja elintarvikkeiden sekä viljelyyn hyväksyttävien muuntogeenisten lajien EU-asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisessa hyväksymismenettelyssä.

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA