Elintarvikkeet

Muuntogeeniset elintarvikkeet ovat turvallisia. Muuntogeenisiä elintarvikkeita ei saa tuoda markkinoille, ellei niille ole myönnetty lupaa EU:ssa. Kaikki muuntogeeniset ainekset käyvät EU:ssa läpi tiukan hyväksymismenettelyn, joka sisältää mm. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) laatiman lausunnon muuntogeenisen tuotteen turvallisuudesta. Hyväksytyt muuntogeeniset ainekset eivät vaikuta haitallisesti ihmisen, eläimen tai ympäristön terveyteen. 

Maininta muuntogeenisyydestä näkyy pakkausmerkinnöissä. Ainesosaluettelossa on välittömästi muuntogeenisen ainesosan jälkeen oltava maininta ”muuntogeeninen” tai esimerkiksi " valmistettu muuntogeenisestä soijasta ”.

Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta on osa normaalia elintarvikevalvontaa, joka perustuu elinkeinonharjoittajan omavalvontaan. Käytännön elintarvikevalvonnan toteuttavat Eviran ohjeiden mukaan kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset sekä Eviran tarkastuseläinlääkärit. Muuntogeenisiä elintarvikkeita valvoo omalta osaltaan myös tullilaitos.

Lisää aiheesta Muuntogeeniset elintarvikkeet