Muuntogeenisiä tuotteita koskevat säädökset

  • Siemenkauppalaki 728/2000
  • Geenitekniikkalaki 377/1995
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)1830/2003 muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta
  • Elintarvikelaki 23/2006
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (eli ns. yleinen elintarvikeasetus)
  • Rehulaki 86/2008
  • Komission asetus (EU) N:o 619/2011 rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa

Komission päätökset ym.

  • 2011/884/EU: Komission täytäntöönpanopäätös kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat ei-luvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa
  • 2013/287/EU: Komission täytäntöönpanopäätös kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat ei-luvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa, annetun täytääntöönpanopäätöksen 2011/884/EU muuttamisesta