Alkutuotanto

Elintarvikkeiden alkutuotannon erityisvaatimukset

Alkutuotantopaikoilta ei edellytetä omavalvontasuunnitelmaa.

Säädökset

Alkutuotannon toimijoiden edellytetään kuvaavan omavalvonnassaan toiminnan kannalta keskeiset menettelytavat. Alkutuotantoasetuksessa 1368/2011 määritellään omavalvonnan kuvauksessa vaadittavat asiat.