Vesiviljely

Vesiviljelylaitosten ja eräiden perkaamoiden omavalvonta

Eläintautilaki edellyttää lähes kaikilta kaloja ja rapuja kasvattavilta toimijoilta sekä VHS-rajoitusalueiden kalaperkaamoilta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lupaa ja siihen liittyvää omavalvonnan kuvausta. Omavalvonnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä toimia, joilla ehkäistään eläintautien leviämistä laitokselle, laitoksen sisällä ja laitokselta edelleen.

Omavalvonnan kuvauksella tarkoitetaan kirjallista kuvausta siitä, miten toiminnassa otetaan huomioon eläintautien leviämisen ehkäiseminen. Jokaiselle kasvatuspaikalle tai laitokselle tulee laatia toimiva omavalvonta siten, että taudit eivät pääsisi leviämään laitokselle, laitoksen sisällä tai laitokselta eteenpäin. Erityisen tärkeää on miettiä, kuinka viljelypaikoilla havaittaisiin nopeasti epänormaali kuolleisuus. Perkaamoiden omavalvonnan kuvauksessa oleellista on jätteiden ja jäteveden käsittelyn kuvaus.

Valvova eläinlääkäri tarkastaa käyntinsä yhteydessä laitoksen omavalvonnan kuvauksen ja omavalvontaa pyritään kehittämään yhteistyönä toimijan ja valvovan eläinlääkärin kesken. Omavalvonnan kuvaus tulee pitää ajan tasalla Evirassa.

Säädökset

Vaatimus toiminnan luvanvaraisuudesta tulee Euroopan unionin direktiivistä 2006/88/EY, joka julkaistiin syksyllä 2006. Direktiivi toimeenpantiin kansallisella, 1.8.2008 voimaan tulleella lainsäädännöllä (Eläintautilain muutos 408/2008 ja MMM:n asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta 470/2008).