Helsingin yliopiston selvitys pienteurastamoiden omavalvonnasta

Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla on valmistunut tutkimus pienteurastamoiden omavalvonnan nykytilanteesta, haasteista ja kehittämisestä. Tutkimukseen liittyvät pienteurastamokäynnit on tehty vuosien 2015-2016 aikana. Käynneillä on käyty läpi pienteurastamoiden omavalvontasuunnitelmia sekä omavalvonnan käytännön toteutusta ja siihen liittyviä haasteita. Lisäksi on kerätty toimijoiden toiveita omavalvonnan helpottamiseksi. Yhtenä osa-alueena on ollut tutkimuksen kohteena olleiden laitosten valvojille tehty kysely.