Luomu

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden eli luomuelintarvikkeiden valmistusta koskee yleisten elintarvike-, terveydensuojelu- ja hygieniasäädösten asettamien omavalvontavaatimusten lisäksi luomulainsäädännön asettamat omavalvontavelvoitteet.

Luomutuotteita koskevasta omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi kaikki ne ajan tasalla olevat käytännön toimenpiteet, joilla varmistetaan luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattaminen. Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla mm. suunnitelmat puhdistustoimenpiteistä ja varo- ja tarkastustoimenpiteistä kiellettyjen aineiden kontaminaatiovaaran vähentämiseksi. Omavalvontasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kuuluu kaikille luonnonmukaisen tuotannon elintarvikkeiden valmistustoiminnan valvontajärjestelmään hakeutuvien ja valvontaan kuuluvien velvollisuuksiin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tehnyt luomutuotteita koskevia omavalvontaohjeita ja mallipohjia, joita luomun parissa toimivat voivat halutessaan käyttää. Alla luetellut ohjeet ja mallipohjat löytyvät oikean palstan linkistä.

  • Luomuelintarvikkeiden valmistusta ja valmistuttamista koskeva ohje Omavalvontaohje 1 ja pohja 1 – Elintarvikkeet
  • Luomuelintarvikkeiden tukkukauppaa koskeva ohje Omavalvontaohje 2 ja pohja 2 – Tukut
  • Alhaisen jalostusasteen luomuelintarvikkeiden valmistusta koskeva ohje Omavalvontaohje 3 ja pohja 3 - Alhainen jalostusaste
  • Luomukeruutuotteiden ostajille ohjeita löytyy Eviran ohjeessa Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 – Keruutuotanto

Säädökset

Euroopan yhteisöjen komission toimeenpanoasetuksen (EY) N:o 889/2008 mukaan luomuelintarvikkeita tuottavien on otettava käyttöön kriittisten valmistusvaiheiden systemaattiseen määrittelyyn perustuvat asianmukaiset menettelyt ja pidettävä ne ajan tasalla. Menettelyjen soveltamisella varmistetaan, että tuotteet täyttävät aina luonnonmukaista tuotantoa koskevat säännöt.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME