HACCP periaate 5

Korjaavien toimenpiteiden määrittäminen

Määritetään ne korjaavat toimenpiteet, joihin ryhdytään silloin, kun seuranta osoittaa, että kriittinen hallintapiste ei ole hallinnassa.

Jokaiselle kriittiselle hallintapisteelle suunnitellaan omat, sille sopivat korjaavat toimenpiteet, joihin ryhdytään silloin, kun kriittisessä hallintapisteessä ei pysytä sovittujen kriittisten rajojen tai mahdollisten hälytysrajojen puitteissa, vaan tilanne on riistäytymässä hallinnasta. Toimenpiteiden avulla tilanne tulee saada hallintaan ennen, kuin todettu poikkeama johtaa vaaran syntyyn, tai saada pysäytettyä vaaraa aiheuttavan tuotteen pääsy kulutukseen. Toimenpiteiden on oltava sellaisia, että niiden jälkeen voidaan osoittaa, että kriittinen hallintapiste on taas hallinnassa. Esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ovat muun muassa lämpötilojen korjaus, pH:n säätö, lisäpuhdistustoimet, laitteiden toimivuuden huolto ja korjaukset tuotantoprosessiin.

Niiden elintarvikkeiden osalta, jotka on valmistettu poikkeaman esiintymisaikana, on tarvittaessa suoritettava asianmukaiset uudelleenjärjestelyt tuotteen turvallisuuden takaamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla kuumennuksen jatkaminen, uudelleen kuumentaminen, tuotteiden asettaminen käyttökieltoon, takaisinveto tai vastaavat toimenpiteet.

Kun tilanne on saatu hallintaan, selvitetään ja poistetaan poikkeaman syy ja korjataan menettelyjä sellaisiksi, ettei poikkeama toistuisi.

Kaikki tehdyt korjaavat toimenpiteet ja uudelleenjärjestelyt on dokumentoitava HACCP-kirjanpitoon.