HACCP periaate 6

Todentamiskäytäntöjen laatiminen ja HACCP-ohjelman validointi

Sovitaan todentamiskäytännöt, joilla varmistetaan koko HACCP-järjestelmän toimivuus. Validoinnilla arvioidaan, onko HACCP-ohjelma laadittu oikein, toteutetaanko sitä ja riittääkö se takaamaan tuotteiden turvallisuuden.

Todentamiskäytäntöjen avulla tarkistetaan koko HACCP-järjestelmän toimivuus ja riittävyys. Todentamisella haetaan vastausta kysymykseen, toimitaanko niin kuin HACCP-ohjelmassa on kuvattu. Todentamiseen kuuluu kustakin kriittisestä hallintapisteestä suunnitelmien, ohjeiden ja tallennetun seurantatiedon arviointi, mittalaitteiden toimivuuden tarkistus ja seurantakäytännön arviointi. Todentamiseen voi kuulua myös kemiallisia, fysikaalisia tai mikrobiologisia tutkimuksia tai aistinvaraisia arviointeja.

Todentamista tehdään säännöllisesti sovitun aikataulun mukaan ja sen lisäksi aina silloin, kun on havaittu vaaran esiintyminen.

Todentamisen suorittaa eri henkilö kuin seurannan, yleensä yrityksen johto yhdessä laadusta vastaavan henkilöstön kanssa. Todentaminen on dokumentoitava. Myös valvontaviranomaiset voivat suorittaa varmistuksia joko yksin tai yhdessä yrityksen johdon kanssa. Nämä varmistukset ovat silloin osa virallista elintarvikevalvontaa.

Validoinnilla arvioidaan, onko HACCP-ohjelma laadittu oikein, pystytäänkö sitä toteuttamalla takaamaan tuotteen turvallisuus vai onko ohjelmaa tarpeen muuttaa. Validoinnista on aina tehtävä kirjallinen raportti. Validointi on syytä tehdä HACCP-järjestelmän käyttöönottovaiheessa sekä esimerkiksi silloin, kun muutetaan prosessia tai tuotetta, on aiheutunut terveysvaara tai kriittiset rajat ylittyvät toistuvasti.