Eviran arvioimat hyvän käytännön ohjeet

Eviran tehtävänä on varmistaa, että hyvän käytännön ohjeet ovat Euroopan yhteisön hygieniasäädösten mukaisia ja että ohjeita voidaan soveltaa aloille, joihin ne ovat tarkoitettu. Erityisesti Evira arvioi ohjeiden soveltuvuutta yleisten ja erityisten hygieniavaatimusten noudattamiseen sekä vaarojen analysointiin ja kriittisten hallintapisteiden huomiointiin (pl. alkutuotanto).

Tarkemmin hyvän käytännön ohjeiden arvioinnista löytyy sivun Hyvän käytännön ohjeet lopusta. Ko. sivulle pääsee vasemmalta.

Alkutuotanto

Lihasiipikarjan hyvän hygienian opas
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijatyöryhmä on laatinut lihasiipikarjatiloille ohjeen, johon on koottu hyvät hygieeniset toimintatavat ja tautisuojausvaatimukset.

Oppaan tarkoitus on auttaa broileri- ja kalkkunaketjun tuottajia ennaltaehkäisemään sekä siipikarjatautien että elintarvikehygieenisesti merkittävien taudinaiheuttajien esiintymistä ja leviämistä. Oppaassa on käyty läpi tuotantovaiheet hautomolta aina teurasikäisten broilereiden ja kalkkunoiden teurastamolle saapumiseen saakka. Opas neuvoo ja auttaa tuottajia sekä muita alan toimijoita noudattamaan hyviä hygieenisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan elävän siipikarjan terveys sekä siipikarjan lihan mikrobiologinen laatu.

Ohje on kaikkien alan toimijoiden käytettävissä ja se on saatavilla Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n sivuilla osoitteessa http://www.ett.fi/sisalto/siipikarjaterveydenhuollon-ohjeita

Puutarhatuotannon hyvän käytännön opas
Kotimaiset Kasvikset ry on laatinut puutarhatuotannolle Laatutarha -ohjeen, jonka tehtävänä on varmistaa puutarhatuotteiden turvallisuus ja hyvät toimintatavat tuotannossa. Ohje on kaikkien alan toimijoiden käytettävissä ja se on saatavilla Puutarhaliiton nettisivulla http://www.puutarhaliitto.fi/ Laatutyö puutarha-alalla.

Luonnonyrttiopas - hyvän käytännön ohjeet luonnonyrttialalle
Arktiset Aromit ry on laatinut luonnontuotealan toimijoille tarkoitetun Luonnonyrttiopas –nimisen hyvän käytännön ohjeen. Ohje käsittelee Suomen luonnossa kasvavien yrttien keräämistä, myyntiä ja käyttöä sekä tähän toimintaan liittyvää lainsäädäntöä. Evira on arvioinut oppaasta yrttien elintarvikekäyttöön liittyvät osat. Luonnonyrttiopas on saavilla Opetushallituksen verkkokaupasta http://verkkokauppa.oph.fi/. Opas on maksullinen.

Elintarvikkeet

Myymälän omavalvontaohje
Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on laatinut omavalvontaohjeen elintarvikemyymälöille. Ohje sisältää omavalvontaan liittyvän säädöstaustan, yleisohjeistuksen ja lomakepohjat, jota yksittäinen myymälä voi omaa toimintaansa kuvaavilla tarkennuksilla täydennettynä käyttää omavalvontasuunnitelmanaan.
Ohje on saatavana Päivittäistavarakauppa ry:stä, http://www.pty.fi/kaupan-toiminta/omavalvonta/

Elintarvikekuljetusten yleiset hyvän käytännön ohjeet
Ohjeet on tarkoitettu pohja-aineistoksi elintarvikekuljetuksia suorittaville yrityksille, jotta ne voivat laatia elintarvikelainsäädännön edellyttämän omavalvontasuunnitelman toimintaansa varten.

Ohjeet laatineessa työryhmässä oli mukana elintarvikealaa palvelevia kuljetusyrityksiä. Työskentelyä koordinoivat Logistiikkayritysten Liitto ry ja Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry.

Ohjeet löytyvät Logistiikka yritysten Liitto ry:n internetsivuilta.

Omavalvonta ravintoloissa, elintarvikkeet -ohje
Ravintola-ala on Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n johdolla laatinut omavalvonta-ohjeistuksen ravintoloille. Ohje sisältää omavalvontaan liittyvän säädöstaustan, yleisohjeistuksen ja lomakepohjat. Ravintolat voivat täydentää ohjetta kirjaamalla siihen omaan toimintaansa liittyviä erityispiirteitä.

Tämä omavalvontaohjeistus on saatavilla maksutta MaRan jäsenille osoitteessa http://www.mara.fi/ ja muut voivat tilata sitä maksua vastaan osoitteesta http://www.restamark.fi/

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille
Tuorekasvisteollisuuden hygieniatyöryhmä on laatinut ohjeen sellaisenaan syötäviä tuorekasviksia (tuoreet juurekset, vihannekset, hedelmät) jalostaville yrityksille avuksi ja pohjaksi omavalvontasuunnitelman laatimiseen. Ohjeen on tarkoitus auttaa yrityksiä hallitsemaan toimintansa riskejä ja opastaa yrityksiä lainsäädännön soveltamisessa. Hyvän käytännön ohje on saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-09-2.

Rehut

Hyvät rehuvarastojen merkintätavat kotieläintiloilla -ohje
Rehuteollisuusyhdistys on julkaissut kotieläintiloille ohjeen, johon on koottu hyvät toimintatavat rehuvarastojen merkitsemiseksi. Ohjeistuksella kehitetään ja yhtenäistetään rehuvarastojen merkintöjä kotieläintiloilla sekä parannetaan rehujen jäljitettävyyttä. Ohjeessa käsitellään myös hyviä varastointikäytäntöjä kotieläintiloilla. Ohjeen laatija on Elintarviketeollisuusliitto, rehuteollisuusyhdistys, varastomerkkityöryhmä.

Hyvät rehuvarastojen merkintätavat -ohje on kaikkien alan toimijoiden käytettävissä. Se on saatavilla Elintarviketeollisuusliiton sivuilla osoitteessa http://www.etl.fi/aineistot/ohjeet.html.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA