Sivutuotteet

Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksessa N:o 1774/2002 (sivutuoteasetus) edellytetään, että käsittelylaitosten ja väliasteen laitosten on toteutettava asetuksen mukaista omavalvontaa. Myös teknisten laitosten on yksilöitävä laitoksensa kriittiset valvontapisteet ja laadittava niiden seuranta- ja tarkastusmenetelmiä. Sivutuoteasetuksen nojalla hyväksyttyjä laitoksia koskee myös laadunvarmistusvelvoite.

Uuden sivutuoteasetuksen myötä, jota ryhdytään soveltamaan 4.3.2011 alkaen ((EY) N:o 1069/2009), omavalvontamenettelyä tullaan edellyttämään kaikilta asetuksen mukaan hyväksytyiltä toimijoilta. Lisäksi seuraavien toimijoiden on otettava käyttöön, toteutettava ja pidettävä yllä vaara-analyysin ja kriittisten valvontapisteiden periaatteisiin perustuva kirjallinen menettely tai menettelyitä: Sivutuotteiden jalostaminen, sivutuotteiden muuntaminen biokaasuksi tai kompostiksi, useampaan kuin yhteen luokkaan kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käsittely ja varastointi samassa laitoksessa ja lemmikkieläinten ruoan valmistaminen.