Täydentävät ehdot

 

Täydentävien ehtojen tavoitteena on taata turvallisilla tuotantomenetelmillä tuotettujen elintarvikkeiden korkea laatu. Täydentävien ehtojen tarkoituksena on myös varmistaa viljellyn pellon hoito hyvän maatalouskäytännön mukaisesti ja että tuotannon ulkopuolelle jäävät pellot pysyvät viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. Lisäksi täydentävät ehdot tähtäävät muun muassa eläinten hyvinvoinnin edistämiseen.

Täydentävien ehtojen vaatimusten noudattaminen on EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien ja tiettyjen osarahoitteisten tukien sekä eräiden kansallisten viljelijätukien ehtona. Ne koostuvat viljelyyn liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön toimenpidevaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista, jotka liittyvät ympäristöasioihin, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin.

Kasvinsuojeluaineita, rehuja, elintarvikkeita, eläinten merkintää ja rekisteröintiä, eläintauteja ja eläinten hyvinvointia koskevat täydentävät ehdot muodostuvat jo voimassa olevasta lainsäädännöstä, eivätkä ne tuo tiloille uusia vaatimuksia.

Täydentävien ehtojen noudattamisen valvonta kohdistuu pääsääntöisesti tiloihin, jotka on erikseen valittu täydentävien ehtojen tarkastuksia varten. Lisäksi jonkin muun valvonnan yhteydessä havaittu puute tai rikkomus voi johtaa täydentävien ehtojen valvontaan. Ehtojen noudattamista valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tarkastajat sekä aluehallintovirastojen (AVI) läänineläinlääkärit.

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmään hyväksytyt neuvojat antavat viljelijöille henkilökohtaista neuvontaa täydentävien ehtojen vaatimuksista.

 

Täydentävien ehtojen eri aihealueista löytyy tietoa Maaseutuviraston ja Eviran yhteisestä täydentävien ehtojen oppaasta. Alla linkit täydentävien ehtojen oppaan osa-alueisiin.

 

Huolehdi rehujen turvallisuudesta 

Tuota turvallisia elintarvikkeita

 Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti 

 Eläintaudit 

 Eläinten hyvinvointi 

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmään hyväksytyt neuvojat antavat viljelijöille henkilökohtaista neuvontaa täydentävien ehtojen vaatimuksista

Neuvo 2020

 

 

 

 

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA