Täydentävien ehtojen valvontaohjeet

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaohje

Eläintautien valvontaohje 

Eläinten hyvinvoinnin valvontaohje

Eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi

Kasveista saatavien elintarvikkeiden valvontaohje

Lampaiden ja vuohien merkinnän ja rekisteröinnin valvontaohje 

Nautojen merkinnän ja rekisteröinnin valvontaohje 

Rehuhygienian valvontaohje 

Rehuvalvontaohje (eläimet) 

Sikojen merkinnän ja rekisteröinnin valvontaohje 

Yleisohje