Vierasaineet

Vierailla aineilla elintarvikkeissa tarkoitetaan aineita, jotka eivät ole elintarvikkeen valmistus- tai lisäaineita. Vieraat aineet voivat tehdä elintarvikkeen ihmisen terveydelle vahingolliseksi tai elintarvikkeeksi kelpaamattomaksi. Elintarvikkeissa esiintyville vieraille aineille on asetettu sallitut enimmäismäärät, joita viranomaiset valvovat.

Vieraisiin aineisiin kuuluvat esimerkiksi kasvintuotannossa käytettävien kasvinsuojeluaineiden jäämät sekä rikkakasvien ja tuhoeläinten torjuntaan käytettävät aineet. Myös tuotantoeläimien sairauksien hoitoon käytettävistä lääkeaineiden jäämät kuuluvat vieraisiin aineisiin.

Vieraita aineita kuten raskasmetalleja tai PCB-yhdisteitä voi joutua elintarvikkeeseen tai eläinten rehuun myös ympäristön saastuminen vuoksi. Elintarvikkeen tai elintarvikkeen raaka-aineen pilaantumisen seurauksena voi muodostua homemyrkkyjä. Eläinten rehujen mukana raskasmetalleja tai homemyrkkyjä voi joutua eläimeen ja siten myös elintarvikkeisiin.

Rehuissa olevilla haitallisilla aineilla tarkoitetaan sellaisia rehussa olevia aineita, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa eläimille tai eläimistä saatavien tuotteiden kautta ihmisille taikka vaaraa ympäristölle. Myös rehujen haitallisille aineilla on säädetty suurimmat sallitut pitoisuudet rehussa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA