Kasvikunnan tuotteiden vienti Venäjälle

Kasvikunnan tuotteiden Venäjän vientiä koskevat lisävaatimukset 1.7.2008 lähtien

Venäjä ja EU ovat allekirjoittaneet muistion, jota kutsutaan Memorandumiksi ja joka  koskee erityisesti kasvinsuojeluaineiden jäämien, nitraatin ja nitriitin esiintymistä kasvikunnan tuotteissa. Venäjän lainsäädäntö asettaa osittain EU-säädöksiä tiukempia enimmäismääriä kasvikunnantuotteista löytyville kasvinsuojeluaineiden-jäämille sekä nitraatille että nitriitille. Memorandumiin kirjattujen toimenpiteiden avulla pyritään poistamaan vientiongelmia.

Memorandumia sovelletaan 1.7.2008 alkaen. Kasvikunnan tuotteiden vienti jatkuu normaalisti, mikäli kasvinsuojeluaineiden, nitraattien ja nitriittien jäämien enimmäismääristä sekä vaadittavien asiakirjojen osalta ei Venäjällä ole huomauttamista. EU jäsenvaltioissa odotetaan nyt Venäjän tulkintaa sopimuksesta ja sen noudattamisesta käytännössä.

Venäjän lainsäädäntö edellyttää, että jokaisen vientierän mukana on oltava asiakirja, josta selviää millä tehoaineella tuotteita on käsitelty tuotannon ja varastoinnin aikana ja milloin viimeinen käsittely on tehty (Memorandumin kohta 3).

Memorandumiin kohtaan 6 on kirjattu Venäjän oikeus vaatia nk. turvallisuussertifikaatti (safety sertificate) ja analyysitodistus vientierien mukaan. Nämä voidaan vaatia yksittäisen EU-jäsenvaltion yksittäisen viejän vientierän yhteydessä silloin, kun tämän aiempi vastaava vientierä ei ole täyttänyt Venäjän vaatimuksia. Turvallisuussertifikaatti on laadittu sekä englannin että venäjänkielisenä. Turvallisuussertifikaatin allekirjoittavat viejän ja tutkimuslaboratorion edustajat. Suomesta ilmoitettujen laboratorioiden luettelo on ohessa.

Memorandumin kohdassa 5 mainitaan myös, että Venäjällä on oikeus järjestää ennalta sovittuna ajankohtana vierailu sellaisiin EU:n jäsenvaltioihin, joiden viennissä on havaittu ongelmia.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Kasvikunnan tuotteiden vienti Venäjälle – kasvinsuojeluainejäämät, nitraatti ja nitriitti:

Yleiskatsaus Venäjän viennissä noudatettaviin enimmäismääriin

 


LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA