Rehujen haitalliset aineet

Rehuissa olevilla haitallisilla aineilla tarkoitetaan aineita, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa eläimille tai eläimistä saataville tuotteille ja siten terveydellistä vaaraa  ihmisille ja eläimille sekä haitallisia muutoksia ympäristölle. Rehujen haitallisille aineille on säädetty suurimmat sallitut pitoisuudet.

Rehujen haitallisista ja kielletyistä aineista voi lukea lisää Eläimet-osion sivuilta