Akryyliamidi elintarvikkeissa

Akryyliamidi on elintarvikkeiden valmistusprosesseissa muodostuva yhdiste, joka on luokiteltu ihmiselle todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi. Sitä esiintyy tietyissä hiilihydraattipitoisissa tuotteissa, joiden valmistuksessa käytetään korkeita lämpötiloja. Akryyliamidia muodostuu myös kotitalouksien ruoanvalmistuksessa, joten se ei ole ainoastaan teollisissa elintarvikkeissa esiintyvä yhdiste.

Akryyliamidia sisältäviä tuotteita ovat muun muassa kahvi, perunalastut, keksit, näkkileipä ja ranskanperunat. Akryyliamidin muodostumista on käytännössä mahdotonta estää kokonaan, mutta sen määrää voidaan vähentää mm. välttämällä ruoan liiallista kuumentamista.

Euroopan komissio antanut suositusarvot

Akryyliamidille ei ole asetettu lainsäädännöllistä enimmäismäärää. Sen sijaan Euroopan komissio on asettanut tietyille elintarvikkeille akryyliamidin suositusarvot, joita tuotteiden ei tulisi ylittää.

Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) lokakuussa 2012 julkaiseman raportin mukaan eurooppalaisten elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuudet eivät ole merkittävästi laskeneet viime vuosien aikana.

Food Drink Europe (FDE) ja Euroopan komissio ovat julkaisseet yhteistyössä ohjeita elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi.

Suomen akryyliamiditilanne samaa tasoa kuin muissa EU-maissa

Evira on tutkinut yhteistyössä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten ja elintarviketeollisuuden kanssa suomalaisten elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuksia Euroopan komission suosituksen mukaisesti. Evira on myös jakanut elintarviketeollisuudelle tietoa akryyliamidista ja keinoista sen muodostumisen vähentämiseksi.

Tehtyjen tutkimusten mukaan akryyliamidipitoisuudet Suomessa ovat samaa tasoa kuin muissa jäsenvaltioissa. Tutkimuksissa kerätyt tulokset on myös raportoitu EFSAlle myöhempää riskinarviointia varten.

Evira, kunnalliset elintarvikeviranomaiset ja elintarvikealan toimijat jatkavat yhteistyötä uuden, marraskuussa 2013 annetun Euroopan komission suosituksen mukaisesti.

EFSAn riskinarviointi akryyliamidista

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA julkaisi viimeisimmän tieteellisen riskinarvioinnin akryyliamidista kesäkuussa 2015. Riskinarviointiraportissa vahvistettiin aikaisempi arvio siitä, että akryyliamidi on todennäköinen syöpää aiheuttava yhdiste. Osoitukset siitä, että ravinnon kautta saadulla akryyliamidilla olisi yhteys ihmisten sairastumisiin, ovat kuitenkin epäselvät eikä suoraa yhteyttä näiden välillä ole todettu. EFSAn arvion mukaan kuluttajien omilla ruoanvalmistustottumuksilla voi olla erittäin suuri vaikutus akryyliamidialtistumiseen. Euroopan komissio jatkaa keskustelua akryyliamidista edelleen mm. EFSAn riskinarviointiraportin pohjalta.

Evirassa tieteellistä tutkimusta akryyliamidista vuodesta 2002 lähtien

Evira on tehnyt tieteellistä tutkimusta akryyliamidiin liittyen jo vuodesta 2002 lähtien. Tutkimuksissa on mm. selvitetty suomalaisten elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuksia ja näiden tulosten perusteella on laskettu suomalaisten altistumista akryyliamidille. Saantilaskelmien yhteydessä on myös arvioitu keinoja, joiden avulla suomalaisten akryyliamidialtistusta voisi vähentää.

Tutkimushankkeesta Eviran sivuilla Assessment of the intake of acrylamide.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Ohjeet akryyliamidipitoisuuksien vähentämiseksi:

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA