Fiproniili

Fiproniilia käytetään lääkevalmisteissa, joita käytetään ulkoisesti koirien ja kissojen kirppujen ja punkkien torjuntaan. Tuotantoeläimille, kuten munintakanoille, fiproniilin käyttö on kiellettyä.

Hollantilaisista, belgialaisista ja saksalaisista kananmunista on löydetty kesällä 2017 fiproniilia, jota tuholaistorjuntaan erikoistuneiden yritysten epäillään lisänneen kanojen punkkikarkotteeseen. Saksalainen Bundesinstitut für Risikobeweitung (BfR) on tehnyt fiproniilista tieteellisen riskinarvioinnin. Sen mukaan tapauksen yhteydessä korkeimmalla kananmunista mitatulla pitoisuudella fiproniilia haitalliset terveysvaikutukset ovat mahdollisia lapsille. Se ei kuitenkaan tarkoita, että haittavaikutuksia tulisi. Muille ryhmille riskiä ei käytännössä ole.

Fiproniilin ja sen aineenvaihdunta- ja hajoamistuotteiden myrkyllisyyttä on arvioitu muun muassa eläinkokeiden perusteella. Eläinkokeissa havaitut haittavaikutukset ovat ilmenneet vasta huomattavasti suuremmilla pitoisuuksilla ja pidemmällä altistuksella. Ainetta ei ole todettu syöpävaaralliseksi ihmiselle. Fiproniili on myrkyllistä nieltäessä, ja suurina määrinä tai pitkäaikaisessa altistuksessa sillä voi olla haitallisia vaikutuksia muun muassa keskushermostoon ja maksaan.

BfR:n arvio