Kalan ympäristömyrkyt ja niiden aiheuttamat terveysriskit

Kala on terveellistä ja ravintoarvoltaan hyvää ruokaa, mutta ravintoaineiden ohessa ihminen altistuu lukuisille ympäristöömme joutuneille ympäristömyrkyille. Tästä syystä Eviran kalatutkimuksiin perustuen kehotetaan, että Itämeren lohta, taimenta ja isoa silakkaa (yli 17 cm) sekä saastuneiden sisävesialueiden petokaloja kuten haukea tulisi syödä rajoitetusti.

Elintarvikevalvonta

Elintarvikeviranomaiset valvovat tutkimuksin kalojen vierasainepitoisuuksia: kunnalliset elintarvikeviranomaiset valvovat niitä alueellaan ja Evira valtakunnallisesti sekä rajavalvonnassa. Myös kalan rehun valvonta kuuluu Eviralle.

Jokaisen kunnan tulee tuntea oman alueensa vesistöjen tila ja kertoa niistä kuntalaisille. Myös toimenpiteisiin päästölähteiden selvittämiseksi tulee ryhtyä, jos normien ylityksiä ilmenee.

Vaatimukset kalan syöntirajoituksista ovat lähtöisin Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomaisen EFSAn ja maailman terveysjärjestön WHOn tekemistä turvallisuusarvioinneista. Ympäristömyrkyille on asetettu siedettävä päivittäinen saantimäärä eli TDI (Tolerable Daily Intake) ruumiinpainokiloa kohden. Riskinhallinnassa pyritään siihen, että TDI-arvo ei ylity.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME