Dioksiinit ja PCB

Dioksiinit, dioksiinin kaltaiset ja indikaattori-PCB-yhdisteet

Ravitsemuksellisista hyvistä ominaisuuksista huolimatta Itämerestä pyydettyä lohta, meritaimenta, jokinahkiaista tai silakkaa syömällä voi altistua tavanomaista suuremmille määrille terveydelle haitallisia teollisuuden saasteita: dioksiineja ja furaaneja, dioksiinin kaltaisia PCB (DL -PCB) -yhdisteitä sekä ei-dioksiinin kaltaisia yhdisteitä (= indikaattori-PCB:t).

Rasvaliukoisina aineina nämä yhdisteet kerääntyvät kalojen rasvakudokseen ja kaloista edelleen ihmiseen, ja niitä kertyy elimistöön iän myötä. Vanhoissa ja isoissa kaloissa dioksiinia ja PCB:tä on enemmän kuin nuorissa. Kala on tärkein saantilähde Suomessa.

Dioksiinit ja PCB:t saattavat aiheuttaa endokriinisiä häiriöitä ja ovat korkeina pitoisuuksina syöpävaarallisia yhdisteitä.

Dioksiinille ja PCB-yhdisteille on asetettu lainsäädännölliset enimmäismäärät. Suomi ja Ruotsi ovat kuitenkin saaneet tähän asetukseen pysyvän poikkeuksen Itämerestä kalastetun lohen, silakan, nieriän, jokinahkiaisen ja taimenen osalta. Poikkeuksen ehtona ovat rajoitukset yleisiin kalansyöntisuosituksiin ja niistä kertominen kuluttajille.

Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden kertyminen kalaan vaihtelee lajeittain ja kasvualueittain. Järvikaloissa ja kasvatetuissa, rehulla ruokituissa kaloissa (kirjolohi ja Norjan lohi) on vähän dioksiineja ja PCB-yhdisteitä. Järvikalojen pitoisuudet voivat kuitenkin kohota suuriksi saastuneilla alueilla.

Dioksiinit (PCCB/F-yhdisteet)

 • 17 klooria sisältävää yhdistettä
 • Dioksiineja syntyy epätäydellisen palamisen ja kloorauksen seurauksena. Esim. sahoilla käytetyissä kloorifenoleissa esiintyy dioksiineja epäpuhtauksina.
 • Ympäristön saastuttajina merkittävimpiä ovat ilman kautta tulevat energiantuotannon, metalli- ja selluteollisuuden päästöt.


PCB-yhdisteet

 • 12 dioksiinin kaltaista PCB:tä
  (= DL -PCB)
  sekä
  6 indikaattori-PCB:tä
 • Käytettiin teollisuudessa palonestoaineena, muuntajien öljyissä ja muoviteollisuudessa.
 • Käyttö kiellettiin 1980-luvulla kaikkialla Euroopassa. Pitoisuuksien odotetaan jatkavan yhä laskuaan.