Suomalaisten dioksiinin ja PCB-yhdisteiden saanti

  • TDI dioksiinille ja sen kaltaisille PCB-yhdisteille on 2 pg TEQ ruumiinpainokiloa kohti. 
  • Suomessa aikuisen keskimääräinen arvioitu päivittäinen saanti dioksiinille ja dioksiinin kaltaisille PCB-yhdisteille on 1,9 pg TEQ ruumiinpainokiloa kohti eli lähellä TDI-arvoa.
  • Uusimpien tutkimusten mukaan 3-vuotiaiden lasten saanti saattaa ylittää siedettävän saannin. Kasvuikäiset lapset kuluttavat eniten ruokaa painokiloa kohden juuri kyseissä iässä, joten tällöin saanti painokiloa kohden on myös suurinta.
  • Lisäksi EFSA on arvioinut eurooppalaisten ei-dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden päivittäisen saannin olevan välillä 4,3 – 25,7 ng ruumiinpainokiloa kohti

 

pg = pikogramma
ng = nanogramma
TDI =  siedettävä päivittäinen saantimäärä (Tolerable Daily Intake) 
TEQ = toksisuusekvivalentti eli toksisuudeltaan vastaava määrä myrkyllisintä dioksiininjohdosta (WHO 2005), joka kertoo dioksiinien ja sen kaltaisten PCB-yhdisteiden kokonaismyrkyllisyyden

Dioksiinin ja niiden kaltaisten yhdisteiden saannin jakautuminen vuonna 2005


dioksiinin_saanti_kuva.png : 636 kB

Dioksiinien saanti elintarvikkeista

Elintarvikeryhmä


Päivittäinen dioksiinien saanti, pg WHO-TEQ

 

Päivittäinen dioksiinien kaltaisten PCB:iden saanti, pg WHO-TEQ


Päivittäinen saanti yhteensä, pg WHO-TEQ

 

Maito- ja maitotuotteet

3,00

1,73

4,73

Kananmunat

1,33

1,15

2,48

 

Kala yhteensä


44,18

53,79

97,96

 

Liha ja lihatuotteet


3,86

2,52

6,38

 

Kasviöljyt


0,87

0,19

1,06

Muut

0,37

0,72

1,08

 

Yhteensä

53,61

60,10

113,70