Vierasaineiden saantirajat

Oheisessa taulukossa esitetään vierasaineiden arvioitu ja EU:n asettama siedettävä päivittäinen
saanti (TDI) sekä olemassa oleva lainsäädäntö sallituista enimmäispitoisuusrajoista
kalatuotteissa.

Vierasaine

 

Päivittäinen saanti elintarvikkeista

 

Siedettävä päivittäinen saanti, TDI (/kg rp/vrk)

 

Sallittu enimmäispitoisuus kalassa

 

Lainsäädäntö

Dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset PCB-yhdisteet yhteensä

1,90 pg TEQ (FI)

2 pg TEQ/kg rp

6,5 pg TEQ/g tp

EY 1881/2006, muutos 1259/2011

Dioksiinit

53,61 pg TEQ (FI)

2 pg TEQ/kg rp

3,5 pg TEQ/g tp

EY 1881/2006, muutos 1259/2011

Indikaattori PCB:t

258 - 1542 ng (EU)

Ei ole

75 ng/g tp

makean veden kala:125 ng/g tp

EY 1881/2006, muutos 1259/2011

Orgaaniset tinayhdisteet:

TBT+TFT+DBT+DOT

Suurkuluttaja, saastunut kala: 157 ng (FI)

250 ng/kg rp

Ei ole, mutta kertymistä ympäristöön säädelläään muussa lainsäädännössä

Ei ole elintarvikkeille

PBDE (palonestoaineet)

50 ng (FI)

Ei ole

Ei ole

Ei ole elintarvikkeille

PFOS (vettä hylkivät yhdisteet)

60 ng (FI)

150 ng/kg rp

Ei ole

Ei ole elintarvikkeille

Elohopea:

 

Metyylielohopea:
0,11 µg (FI)

 

Metyylielohopea:
0,23 µg/kg rp

Epäorg. elohopea:
0,57 µg/kg rp

 

 

EY 1881/2006, muutos 629/2008


a) Kalastustuotteet, kalanliha, äyriäiset*

 

0,5 mg/kg


b) Tietyt petokalat mm. hauki, tonnikala, pikkuturska

 

1 mg/kg

Cesium-137

Ei ole

Ei ole

600 bq/kg

EY 274/2003

Lyijy

0,3 µg/kg rp

Poistettu

0,3 mg/kg

EY 1881/2006

Kadmium

0,1 µg/kg rp

lapsilla ≥ 0,3

0,3 µg/kg rp

0,05-0,3 mg/kg

vaihdellen eri kalalajeja

EY 1881/2006

Arseeni

0,56 µg/kg rp

Poistettu

10 µg/l vedessä

EY 401/2001

Nikkeli

Ei tunneta

12 µg/kg rp

0,07 mg/l vettä

WHO:n ohje juomavedelle 2005


* Paitsi ei tietyt petokalat, hummerin tai vastaavien isojen äyriäisten pään, rintakehän ja taskuravun
ruskea liha.
TEQ = Toksisuudeltaan vastaava määrä myrkyllisintä dioksiininjohdosta (WHO 2005)
rp = ruumiinpaino
tp = tuorepaino
pg = pikogramma
µg = mikrogramma