PAH-yhdisteet (Polysykliset aromaattiset hiilivedyt)

Perustietoa PAH–yhdisteistä löydät Eviran julkaisusta 9/2013: Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat.

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena fossiilisia polttoaineita poltettaessa teollisuudessa ja liikenteessä sekä metsäpaloista. Ne kulkeutuvat pieninä hiukkasina ilmakehän virtausten mukana, ja siksi ne ovat luonnossa kaikkialle levinneitä haitallisia aineita.

Lisäksi PAH-yhdisteitä voi muodostua elintarvikkeisiin ruoanvalmistuksen seurauksena. PAH-yhdisteitä on havaittu erityisesti tuotteissa, joita on

 • paahdettu
 • savustettu
 • grillattu
 • kuivattu

Lainsäädäntö

Nykyisessä EU-lainsäädännössä (EY) N:o 1881/2006 muutoksineen on asetettu sallitut enimmäismäärät bentso(a)pyreenille (B(a)P) sekä nk. PAH4-yhdisteiden summalle. PAH4-yhdisteisiin kuuluvat: 

 • bentso(a)pyreeni
 • bentso(a)antraseeni
 • bentso(b)fluoranteeni
 • kryseiini

PAH-yhdisteiden syntyä vähentävät menetelmät

Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että markkinoille saatettavat tuotteet ovat määräysten mukaisia. PAH-yhdisteiden muodostumisen ehkäisy tulisi olla osa toimijan HACCP-perusteista omavalvontaa ja prosessien olosuhteet tulisi olla optimoitu niin, että yhdisteiden muodostuminen olisi mahdollisimman vähäistä.

Elintarviketeollisuusliitto on julkaissut Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjaiset omavalvontaohjeet liha ja ruokavalmisteteollisuudelle sekä kalateollisuudelle, jossa annetaan ohjeita myös PAH-yhdisteiden vähentämiseksi.

Kansainvälinen Codex Alimentarius Commission on julkaissut ohjeet PAH-yhdisteiden vähentämiskeinoista: “ Code of practice for the reduction of contamination of food with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) from smoking and direct drying processes” (CAC/RCP 68/2009).

Kotioloissa savustettaessa huomioitavat asiat:

 • Älä käytä savustukseen käpyjä, pihkaista tai käsiteltyä puuta tai jätettä.
 • Pidä savustusvälineet puhtaana.
 • Estä savustettavien tuotteiden rasvan tai muiden yhdisteiden valuminen poltettavan puun tai hiilen päälle.
 • Vältä tuotteiden polttamista ja liiallista ruskistamista.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME