Elintarvikkeiden sisältämät raskasmetallit

Elintarvikkeisiin kertyy vaihtelevia määriä raskasmetalleja ympäristön luontaisista lähteistä tai ihmisen aiheuttamista päästöistä.

Raskasmetallit ovat metallisia alkuaineita ja niitä esiintyy luonnostaan maan kuoressa. Luontaisesti raskasmetalleja vapautuu ympäristöön mm. tulivuorten purkauksissa tai maankuoren rapautumisessa. Raskasmetallipäästöjä aiheutuu myös ihmisen toiminnasta johtuen esimerkiksi kaivostoiminnassa, teollisuuden päästöissä, fossiilisten polttoaineiden käytössä ja jätteiden poltossa.

Nykyisin ihmisen toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat erittäin tarkkaan ympäristölainsäädännössä säänneltyjä ja valvottuja. Elintarviketurvallisuuden kannalta keskeisiä raskasmetalleja ovat mm. elohopea, lyijy, kadmium ja arseeni

Riittävän suurina pitoisuuksina raskasmetalleilla on haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME