Aflatoksiini

Aflatoksiini on mykotoksiini eli homesienten tuottama terveydelle haitallinen yhdiste. Se on voimakas ja tunnettu karsinogeeni eli syöpää aiheuttava aine. Aflatoksiinia erittyy monissa homesienilajeissa, joista merkittävimpiä ovat Aspergillus-suvun homeet.

Aflatoksiinit B1, B2, G1 ja G2 muodostuvat Aspergillus flavus- ja Aspergillus parasiticus -homeiden tuottamina, etenkin lämpimissä olosuhteissa. Suomen ilmastossa näitä toksiineja saattaa esiintyä epäonnistuneen rehusäilönnän seurauksena. Aflatoksiineja esiintyykin lähinnä maahan tuoduissa elintarvikkeissa ja rehujen raaka-aineissa.

Aflatoksiinien vaarallisuudesta

Aflatoksiinien myrkyllisyys on vähäinen ja äkillisiä myrkyllisyyden oireita ihmisellä esiintyy erittäin harvoin. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (International Agency for Research on Cancer IARC) on arvioissaan asettanut aflatoksiinit B1, B2, G1 ja G2 sekä niiden seokset luokkaan 1 kuuluviksi eli ihmisille syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Pitkäaikaisessa käytössä aflatoksiinien on todettu altistuttavan etenkin maksasyövälle (hepatosellulaarinen karsinooma).

Vaikutusmekanismiltaan aflatoksiinit ovat genotoksisia karsinogeeneja. Niiden syöpävaarallisuus perustuu yhdisteiden kykyyn vaurioittaa solun geneettistä materiaalia, deoksiribonukleiinihappoa eli DNA:ta. Aflatoksiinien on myös todettu olevan jossain määrin sikiön epämuodostumia aiheuttavia (teratogeeni).

Aflatoksiini eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Aflatoksiini M1 on aflatoksiini B1:n aineenvaihduntatuote, jota muodostuu saastunutta ravintoa saaneiden lehmien maksassa. Muodostunut aflatoksiini M1 päätyy eläinten maitoon ja siten myös maitovalmisteisiin. Maitoon aflatoksiinia M1 päätyy vain 1-2 prosentin verran, loppu erittyy virtsaan.

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos on toksikologisessa arviossa sijoittanut aflatoksiini M1:n luokkaan 2B eli mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi yhdisteeksi. Toksikologisissa vertailuissa on myös esitetty, että aflatoksiini M1:n syövän aiheuttamiskyky on vain 2-10 prosenttia verrattuna aflatoksiini B1:n kykyyn aiheuttaa pahanlaatuisia kasvaimia.

Aflatoksiini M1:n saanti

Aflatoksiini M1 kuuluu Suomen kansalliseen vierasaineiden valvontaohjelmaan. Maidon aflatoksiinipitoisuuksia seurataan vuosittain. Alhaisia pitoisuuksia havaitaan toisinaan yksittäisissä tilanäytteissä.

Aflatoksiini M1:n saanti ei ole suomalaisen väestön ongelma, ei edes riskiryhmiin kuuluvilla maksatulehdusta sairastavilla henkilöillä (hepatiitti B ja C). Maksasyövän riski eurooppalaisten maitotuotteiden suurkuluttajilla ja riskiryhmillä on niin ikään todettu mitättömäksi.

Euroopan yhteisö on asettanut enimmäispitoisuuden (0,050 µg/kg) maidon aflatoksiini M1:lle. Vastaava arvo lapsille suunnatuissa tuotteissa on 0,025 µg/kg
(EY N:o 1881/2006).