Altistuksen arviointi viljan hometoksiineista

Viljoissa esiintyy luonnollisesti syntyviä homemyrkkyjä, jotka heikentävät ihmisten immuunijärjestelmää. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa arvioitiin suomalaisten altistuminen viljan sisältämille Fusarium-homemyrkyille. Altistuminen on pääosin siedettävissä rajoissa. 

Kaura osoittautui suomalaisista viljoista herkimmäksi hometoksiineille. Raakaviljan kuorinnassa häviää kuitenkin suurin osa hometoksiineista. Tästä syystä kuluttajalle myytävät viljavalmisteet ovat turvallisia nauttia. Mikäli kauraa nautitaan kuorimattomana, saattaa suurkuluttajilla teoriassa ylittyä T-2- ja HT-2-toksiinien siedettävä päivittäinen enimmäismäärä. Tällaisia kuorimattomia tuotteita ei kuitenkaan ole kaupallisesti saatavilla.

Evira valvoo viljoille asetettuja Fusarium-toksiinien pitoisuuksia jatkuvasti. Lisäksi toimijoilta edellytetään omavalvontaa, jotta lähtöraaka-aine on laadukasta ja määräystenmukaista vaihtelevista tuotanto-olosuhteista riippumatta. Omavalvontaa tulisi kohdentaa erityisesti kauraan ja kauravalmisteihin, joissa esiintyy suurimmat pitoisuudet deoksinivalenolia sekä T-2- ja HT-2-toksiineja.

Kaikkia Fusarium-toksiinien terveyshaittoja ei toistaiseksi tunneta

Fusarium- eli punahomeet ovat hyvin tavallisia suomalaisissa viljoissa esiintyviä homeita, jotka tuottavat aineenvaihduntatuotteina homemyrkkyjä eli mykotoksiineja. Yleisimpiä Fusarium-toksiineja ovat deoksinivalenoli, zearalenoni sekä T-2- ja HT-2-toksiini. Pitkäaikainen altistuminen Fusarium-toksiineille voi aiheuttaa terveydellisiä haittavaikutuksia, kuten immuunijärjestelmän heikkenemistä. Akuuteissa myrkytystapauksissa oireita ovat esimerkiksi pahoinvointi, oksentelu ja vatsakivut.

Fusarium-toksiinien saanti kotimaisesta viljasta

T-2- ja HT-2-toksiinien siedettävä päivittäinen enimmäismäärä (Tolerable Daily Intake, TDI) on 0,06 μg (mikrogrammaa) ruumiin painokiloa kohti. Eviran koordinoiman selvityksen mukaan suomalaisten päivittäinen T-2- ja HT-2-toksiinien saantimäärä on n. 40 % TDI:stä. Teoriassa kuorimattoman kauran suurkuluttajilla, jotka syövät raakakauraa päivittäin noin 2 g ruumiin painokiloa kohti, siedettävä päivittäinen enimmäismäärä voisi ylittyä.

Keskivertokuluttaja saa päivittäin kaikista viljoista 7,5 % deoksinivalenolin siedettävästä päivittäisestä enimmäismäärästä (TDI = 1,0 μg painokiloa kohti). Teoriassa raakakauran suurkuluttajilla päivittäinen saanti deoksinivalenolia voisi olla 50 % TDI:stä.

Viljavalmisteiden turvallisuutta arvioitaessa Evira on tehnyt monien muiden EU-maiden tavoin saantilaskelmat raakaviljasta, sillä viljavalmisteista ei ole riittävästi tutkimustietoa saatavilla. Kuitenkin myytävät viljatuotteet ovat valmistettu lajitellusta ja kuoritusta viljasta, jolloin toksiinien määrää on merkittävästi vähentynyt.

Muissa viljoissa Fusarium-toksiineja esiintyy huomattavasti vähemmän kuin kaurassa. Toksiinipitoisuudet voivat vaihdella runsaasti vuosittain erityisesti satokauden sään ja alueen perusteella.

Arvio tehty yhteistyönä

Suomalaisten altistuminen Fusarium-toksiineille raakaviljasta arvioitiin Elintarvike-
turvallisuusvirasto Evirassa yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen sekä Kansanterveyslaitoksen kanssa.

Vertailukelpoisia tutkimuksia on tehty myös muualla EU: jäsenmaissa. EU:ssa on asetettu enimmäispitoisuusrajat deoksinivalenolille ja zearalenonille sekä raakaviljalle että tietyille prosessoiduille tuotteille ja lastenruoille. T-2 ja HT-2-toksiinien lainsäädäntö on EU:ssa työn alla.