Cesium-137 ja elohopea kaloissa ja sienissä

Nykyisin elintarvikkeissa esiintyvät keinotekoiset radioaktiiviset aineet, kuten cesium-137, ovat peräisin pääasiassa vuonna 1986 tapahtuneesta Tshernobylin onnettomuudesta ja vähäisessä määrin ydinasekokeiden maailmanlaajuisesta laskeumasta.  Tshernobyl-laskeuma levisi erittäin epätasaisesti Suomen alueelle. Eniten laskeumaa tuli Keski- ja Etelä-Suomeen ja vähiten Pohjois- ja Itä-Suomeen. Laskeuman radioaktiivisia aineita kulkeutui maatalouden ja luonnon ravintoketjuihin. Maatalouden ravinnekierrosta cesium väheni nopeasti, mutta luonnossa sen poistuminen biologisesta ainekierrosta on hidasta. 

EU:n komission suosituksen (2003/274/Euratom) mukaan jäsenmaissa myytävien luonnontuotteiden cesiumin pitoisuudet eivät saa ylittää 600 Bq/kg. Suomessa rajaa suurempia pitoisuuksia esiintyy erityisesti sienissä ja järvikaloissa. Myös EU-alueelle tuotavien elintarvikkeiden cesium-137:n pitoisuusraja on neuvoston asetuksessa 600 becquereliä kiloa kohden (Bq/kg) (asetus 733/2008).

Säteilyturvakeskus (STUK) ja Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) käynnistivät vuonna 2005 yhteishankkeen järvien petokalojen, haukien ja ahvenien, sekä sienten radioaktiivisuuden paikallisten vaihteluiden selvittämiseksi Vammalan seudulla. Hanke toteutettiin yhteistyössä Sastamalan perusturvakuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kanssa. Tavoitteena oli saada täsmällistä tietoa paikallisista pitoisuuksista kuluttajien neuvontaa, tuotteiden myyntiä ja vientiä varten.

Sieni- ja kalanäytteistä tutkittiin myös elohopeapitoisuudet, koska tiedettiin, että ainakin petokaloihin kertyy cesiumin lisäksi myös elohopeaa ja mitä suurempi kala sitä enemmän kumpaakin haitta-ainetta kertyy. Hankkeessa osoitettiin, että kalan syöntisuosituksia tulee edelleen noudattaa. Sienien vierasainepitoisuuksia voidaan taas vähentää ruoanvalmistuksessa.

Hankkeen testauksessa havaittiin, että paikallisen elintarvikelaboratorion radioaktiivisuuden mittauslaite, joita vastaavia Suomen kunnissa on yhteensä noin 40,  sopii cesium-pitoisuuksien valvontaan.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Tutkimustulokset Vammalan seudun kalojen ja sienten cesium-137- ja elohopeapitoisuuksista