Elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvonta

Elintarvikkeiden valvontaketjun valmiuksia säteilyvaaratilanteisiin vahvistettiin valtakunnallisella hankkeella. Valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa (EVO) 2009–2010 toteutettiin hanke ”Elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvonnan tehostaminen kunnissa”. Hankkeen päätavoitteina oli vahvistaa elintarvikkeiden valvontaketjun valmiuksia säteilyvaaratilanteissa sekä tuottaa kattavasti tutkimustuloksia luonnontuotteiden säteilytasoista eri alueilla. Paikallisesti erityisesti rouskuista ja haperoista löydettiin Euroopan komission suositteleman rajan, 600 Bq/kg ylittäviä pitoisuuksia radioaktiivista cesiumia. Sienistä voi kuitenkin helposti poistaa radioaktiivisen cesiumin käsittelemällä ne Eviran ja Säteilyturvakeskus STUKin ohjeiden mukaisesti.

Evira suunnitteli ja ohjeisti hankkeen yhteistyössä Säteilyturvakeskus STUKin kanssa. Aluehallintoviranomaiset koordinoivat kunnallisten valvontayksiköiden kanssa näytteenottoa ja raportointia alueellisesti. Hankkeeseen osallistui 6 aluehallintoviranomaista (86 %), 50 kunnallista valvontayksikköä (40 %) ja 29 laboratoriota (82 %). Kunnalliset valvontaviranomaiset keräsivät näytteitä sienistä, marjoista, riistasta ja kaloista yhteensä 943 kpl ja niistä analysoitiin radioaktiivisen cesium-137 pitoisuuksia. Hankkeen avulla vahvistettiin laboratorioiden ja valvontaviranomaisten osaamista ja varautumista säteilyvaaratilanteisiin.

Kaikki riista- ja marjanäytteet alittivat komission suositteleman raja-arvon, 600 Bq/kg. Komission suosittelema raja-arvo on voimassa ainoastaan kaupallisille tuotteille. Marjojen keskiarvopitoisuus oli 74 Bq/kg ja riistan 93 Bq/kg. Myös kaikki kalanäytteet yhtä lukuun ottamatta alittivat raja-arvon 600 Bq/kg. Kalanäytteiden keskiarvopitoisuudeksi saatiin183 Bq/kg.

Kuten aikaisempien tutkimusten valossa osattiin odottaa, ylittyi EU-komission suositus 600 Bq/kg useilla sieninäytteillä (16 %), erityisesti rouskuilla ja haperoilla, jotka oli kerätty kohtalaisen ja korkean laskeuman alueilta. Rouskut ja osa haperoista käsitellään kuitenkin normaalisti keittämällä, jolloin suuri osa radioaktiivisista aineista liukenee veteen ja pitoisuudet syötävissä sienissä pienenevät. Kaikkien sienten keskiarvo oli 420 Bq/kg. Hajonta oli kuitenkin suuri, pitoisuudet vaihtelivat sienilajista ja näytteenottoalueesta riippuen määritysrajan ja 3690 Bq/kg välillä Sienistä voidaan poistaa yksinkertaisella menettelyllä suurin osa cesiumista esimerkiksi keittämällä tai liottamalla sieniä väljässä vedessä. Evira ja STUK ovat julkaisseet sienten käsittelyohjeet, jotka ovat saatavilla kummankin viraston kotisivuilta useana eri kieliversiona.

Hankkeen tulosten perusteella ei ole syytä rajoittaa kotimaisten luonnontuotteiden kulutusta, mutta korkean laskeuman alueilla sienet kannattaisi käsitellä Eviran ja STUKin ohjeiden mukaisesti.

Hankeen loppuraportin voi ladata sivun oikealta palstalta.

Becquerel (Bq) Aktiivisuuden mittayksikkö. Esimerkiksi elintarvikkeiden radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ilmaistaan becquereleina paino- tai tilavuusyksikköä kohti. Bq/kg tai Bq/l. 1 Bq = yksi radioaktiivinen hajoaminen sekunnissa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME