Aloitusseminaari 25.5.2016

Seminaariaineistoa


Ohjelma, (pdf)


Suomen kaupallisen kalatalouden nykytila ja ajankohtaiset kehittämishankkeet, (pdf)

Jarmo Vilhunen, Maa- ja metsätalousministeriö

Ympäristölle vaaralliset aineet kaloissa – missä mennään ympäristön tilan arvioinnissa?, (pdf)

Jaakko Mannio, SYKE

 

Ympäristömyrkyt kotimaisessa kalassa – EU-kalat I&II:n ”opit” ja EU-kalat III hanke-esittely, (pdf)

Hannu Kiviranta, THL

 

EU-kalat III näytteenottosuunnitelma, (pdf)

Pekka Vuorinen, Luke


Sidosryhmien puheenvuorot


Miksi projektia tarvitaan?, (pdf)

Liisa Rajakangas, Maa-ja metsätalousministeriö


EU-kala III aloitusseminaari, (pdf)

Ari Kangas, Ympäristöministeriö

 

EU-kalat III aloitusseminaari, puheenvuoro, (pdf)

Katriina Partanen, Pro Kala


Anna Vainikainen, Kalateollisuusyhdistys, ETL Ry

 

Kasvun innostaja, (pdf)

Knut-Olof Lerche, Raisioagro

 

EU-kala III, (pdf)

Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry