Orgaaniset tinayhdisteet

Orgaanisia tinayhdisteitä, joista tärkeimmät tributyylitina (TBT), trifenyylitina (TPT), dibutyylitina (DBT) ja dioktyylitina (DOT), on valmistettu teollisesti noin 50 vuotta. Niitä on käytetty ympäri maailmaa vuosittain kymmeniä tuhansia tonneja veneiden ja laivojen pohjamaaleissa estämään levien ja pieneliöiden kasvua. Vuonna 2008 niiden käyttö kiellettiin kokonaan laivanpohjamaaleissa Suomessa ja EU:n jäsenmaissa.

Orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet kotimaisessa järvi- ja merikalassa

Elintarviketurvallisuuvirasto Eviran koordinoimaan OT-kalat- ohjelmaan osallistuivat Luonnonvarakesksu (Luke), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Orgaaniset tinayhdisteet luultua pysyvämpiä

Kiinnostus orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksiin kalassa virisi uuden suursataman rakentamisen yhteydessä Helsingissä vuonna 2005.  Tutkimuksella haluttiin saada vastauksia kuluttajia askarruttaviin kysymyksiin, kuten mitä terveydellistä haittaa orgaanisista tinayhdisteitä on, voiko kalaa syödä ja mitkä kalastusalueet ovat saastuneita sekä miten kauas saastuneesta satamasta tai teollisuusalueelta pitää mennä, että kala on puhdasta.

Orgaanisista tinayhdisteistä ei ole oltu kovin huolissaan, koska on vedottu niiden hajoamiseen ja luotettu niiden häviävän luonnosta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että orgaanisten tinojen puoliintumisaika on paljon pitempi kuin on osattu kuvitella, ei joitakin vuosia vaan joissain olosuhteissa jopa vuosikymmeniä. Siksi tällä tutkimuksella on merkitystä myös ympäristön suojelun kannalta, esimerkiksi päätettäessä satamien ruoppauksista ja ruoppausmassojen läjittämisistä. 

Orgaanisten tinayhdisteiden vaikutukseltaan merkittävimmät ympäristöpäästöt aiheutuvat laivojen kiinnittymisestomaaleista. Näitä biosidejä on käytetty myös paperiteollisuudessa, puutavaran suojauksessa, muoviteollisuudessa ja kalankasvattamoilla. 

Orgaaniset tinayhdisteet tonnikala- ja sardiinisäilykkeissä

Eviran monitorointitutkimuksissa on havaittu, että eräissä maahantuoduissa tonnikala- ja sardiinisäilykkeissä on ollut kohonneita pitoisuuksia orgaanisia tinayhdisteitä, jotka eivät ole peräisin laivanpohjamaaleista, vaan säilykkeiden pakkausmateriaaleista. Orgaanisille tinayhdisteille elintarvikkeissa ei ole lainsäädäntöä.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME